Prečo si vybrať našu škôločku

Prečo si vybrať našu škôločku

S láskou a veľkým rešpektom vytvorené  príjemné a láskavé prostredie  "Škôločky"

Ako inak to pomenovať, ako "Škôločka"  priestor pre najmenšie deti s veľkým potenciálom. Vývinové obdobie od 0 - 6 r. v Montessori pedagogicke považujeme za kľúčové vývinové obdobie, tzv: "základ" na ktorom budú deti v živote stáť. A práve preto sme vytvorili mini priestor pre deti vo veku cca 2r. - 3r. v ktorom dokážu objavovať veľké veci, samých seba a svet v ktorom žijeme. 

Priestory Montessori "Škôločky" sú prispôsobené potrebám detí. Nachádzajú sa hneď vedľa Montessori centra pre vekovú skupinu 3r. - 6r. Prijemné, jemne láskou vytvorené mini prostredie v ktorom deti nadobúdajú zručnosti v oblasti praktického života a vedomosti z oblasti zmyslovej výchovy. Kladieme veľký dôraz na komunikáciu a pomocou rečových lekcií rozvíjame materinský jazyk u detí. Pohyb a pohybové aktivity sa stali našou dennou rutinou. Tie si deti rozvíjajú buď v pohybovej časti nášho centra alebo každodenným pobytom a našom priestranom dvore.

Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.