Prečo si vybrať našu školu

Prečo si vybrať našu školu

na stránke pracujeme 
 
Organizačné podmienky:
  • Platba sa uskutočňuje vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na základe vystavenej faktúry na mesiac vopred bankovým prevodom.
  • Otváracia doba Základnej školy je od 08:00 hod. do 14:00 hod.
  • Školský klub je v prevádzke ráno od 07:30 hod. do 08:00 hod. a poobede od 14:00 hod. do 17:00 hod.
  • Príchod dieťaťa do  školy je Základnej školy je do 08:15 hod., neskorší príchod treba oznámiť prostredníctvom sms správy (návšteva lekára, prípadne iný dôvod).
  • Pri chorobe dieťaťa sa za neprítomnosť dieťaťa odrátava stravná jednotka odhlásená včas (do 07:30 hod.).
  • Školné je  pravidelná platba (10 mesiacov pre daný šk. rok je to plná suma a dva mesiace počas letných prázdnin sa hradí udžiavací poplatok)  a platí sa vždy plná suma bez ohľadu na reálnu účasť dieťaťa v zariadení, v danom mesiaci. 
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.