Montessori škola

Montessori škola


Liknk pre základnú školu:  

www.montessori-stvorlistok.com
"Pomôž my aby som dokázal myslieť sám"

Túžba odvzdať deťom lepší, kvalitnejší a zmysluplnejší systém vzdálavania sa stala našou hnacou silou, a podnietila nás k vybudovaniu zázemia pre homeschool - ingovú skupinu fungujúcu ako "Súkromná Základná Montessori škola". Príncípy výchovy a vzdelávania metódy Montessori už roky odovzdávame deťom vo veku od 2r. - 6r. pod vedením skúsených sprievodcov. Je pre nás fascinujúce sledovať vývoj dieťaťa, ich indiviualitu a túžbu objavovať. Je priam úžasne podporovať deti v oblastiach o ktoré sa práve zaujímaju a dovoliť im nechať sa niesť vlastným tempom. 

Mária Montessori kládla vysoký dôraz na výchovu v mieri a vo vnímaní individuality dieťaťa. Venovala veľkú pozornosť slobode dieťaťa, jeho pohybu, sebestačnosti, nezávislosti na druhých a na rešpektovaní potrieb dieťaťa. Pre obdobie 6-12r. táto metóda výchovy a vzdelávania prináša do Montessori Základných škôl učebný plán "Kozmická výchova." V tomto období sa konkrétne myslenie mení a vyvíja sa abstraktné. Deti sa túžia začleniť, majú záujem nadviazovať vzťahy s rovesníkmi, venujú sa spoločným aktivitám a učia sa spolupracovať. Je preto dôležité umožniť im pracovať v skupinách, byť jej súčasťou a prežívať pocit že sú dôležitý. Okrem toho potrebujú nasýtiť svoju túžbu vyjsť von, mimo triedy - tzv. výpravá, na ktorej majú možnosť overiť si svoje skúsenosti a objavovať nové veci. 

Prostredie, ktoré si u nás deti tvoria je ich vlastné. Je to ich vlastná trieda v ktorej prežívajú radosť, harmóniu, túžbu učiť sa, rozvíjajú svoje vzťahy s rovesníkmi a rešpektujú sa 
 • dieťa je pre nás na prvom mieste 
 • vnímame individuálne potreby dieťaťa
 • zastávame rešpektujúcu komunikáciu 
 • vytvárame rodinné, jemné a útulne prostredie
 • zabezpečujeme každotýždenne výpravy mimo ZŠ 
 • záleží nám na zdravom pohybe detí a zdravej strave
 • dbáme na kvalitnú výuku anglického jazyka 
 • zabezpečujeme poobedné krúž

Súkromné Montessori centrum fungujúce na princípe "Súkromnej Základnej školy"
Prijímame deti vo veku od 6/7 rokov (príp. odložená školská dochádzka) - 8/9 rokov (pre šk. rok 2023/2024).
Prijímame aj deti s odloženou školskou dochádzkou (tzv. nultý ročník) alebo deti ktoré nechodili do materskej školy inšpirovanej pedagogickým prístupom Márie Montessori. 
Prevádzkové hodiny školy sú od pondelka do piatka v čase od 08:00 hod - 14:00 hod.
Prevádzkové hodiny šk. klubu sú od pondelka do piatka v čase od 07:30 hod - 08:00 hod a v čase od 14:00 hod - 17:00 hod. 
Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin je Montessori centrum zatvorené (Školský klub je otvorený na základe individuálnej dohody). 
Vždy v piatok sa Montessori centrum zatvára o 16:00 hod. 
Obmedzenia šk. rok  2023 - 2024 - školské prázdniny, štátne sviatky 


 

Organizačné podmienky:
 • Platba sa uskutočňuje vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na základe vystavenej faktúry na mesiac vopred bankovým prevodom.
 • Otváracia doba Základnej školy je od 08:00 hod. do 14:00 hod.
 • Školský klub je v prevádzke ráno od 07:30 hod. do 08:00 hod. a poobede od 14:00 hod. do 17:00 hod (okrem piatka kedy je prevádzka do 16:00hod).
 • Príchod dieťaťa do Základnej školy je do 08:30 hod., neskorší príchod treba oznámiť prostredníctvom sms správy (návšteva lekára, prípadne iný dôvod).
 • Pri chorobe dieťaťa sa za neprítomnosť dieťaťa odrátava stravná jednotka odhlásená včas (do 0:00 hod.).
 • Školné je  pravidelná platba (10 mesiacov pre daný šk. rok je to plná suma a dva mesiace počas letných prázdnin sa hradí udžiavací poplatok)  a platí sa vždy plná suma bez ohľadu na reálnu účasť dieťaťa v zariadení, v danom mesiaci).