Denný režim

Denný režim


07:00 - 09:00

 • schádzanie detí (príchod detí)
 • práca s Montessori materiálom 
 • socializácia v prostredí materskej školy
 • príprava pracovného prostredia
 • pobyt vonku

09:00 - 12:00 
 • hlavný pracovný blok v Montessori prostredí 
 • pobyt vonku 
 • aktivity (pohybové, relaxačné, čítanie s porozumením, polytechnické zručnosti)

12:00 - 12:30
 • osobná hygiena
 • spoločný obed
 • príprava na odpočinok 

12:30 - 14:30
 • odpočinok, kľudový režim
 • práca v Montessori prostredí
 • čítanie kníh, básničiek, riekaniek

14:30 - 15:00
 • postupné zobúdzanie sa, prezliekanie
 • osobná hygiena
 • olovrant

15:00 - 15:20
 • poobedné aktivity

15:20 - 17:00
 • voľná hra
 • spoločenské aktivity, hry
 • pobyt vonku 
 • postupný odchod detí domov 


Od šk. r. 2022/2023 je naše detské centrum štvorlístok - škôlka zaradená medzi zariadenia povinného predprimárneho vzdelávania (akreditované zariadenie Ministerstvom školstva vedy a výskumu)


Naši predškoláci  5r. / 6.r (detí s predĺženou školskou dochádzkou) majú u nás zabezpečenú predškolskú prípravu v súlade s programom predprimárneho vzdelávania "štvorlístok".
Deti sa aktívne v priebehu každého dňa zameriavajú na predškolskú prípravu v slovenskom jazyku. 

Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.