Montessori centrum Montessori centrum

Montessori centrum

"V dieťati leží osud budúcnosti" 

                                                                              - Mária Montessori -

  

Vo výchove a vzdelávaní sa opierame o princípy pedagogiky Márie Montessori. Montessori pedagogika je precízne zostavený a rokmi overený koncept vzdelávania. V našom Montessori centre nám umožnuje pracovať s dieťaťom na základe jeho individuálnych potrieb, rešpektovať  jeho vlastné tempo, rozvíjať sa v oblastiach o ktoré sa v danom okamihu prirodzene zaujíma. Prostredie je sprievodcami pripravované s láskou a rešpektom tak aby sa prirodzený záujem o prácu dieťaťa prehlboval. V súčasnosti nás navštevujú deti vo veku od 2r. do 8r. v členení: 
 • Montessori škôločka 2r. - 3r.
 • Montessori škôlka 3r. - 6r. 
 • Zariadenie povinného predprimárneho vzdelávania 5r. - 6r. (predškolská príprava v sulade so ŠVP)
 • Montessori vzdelávacia skupina 6r. +  
Centrum inšpirované pedagogickým prístupom Márie Montessori 

Sprevádzame deti na úžasnej ceste ich vývojom.
Našou víziou sú šťastné a spokojné deti, deti ktoré sú samostatné, vyrovnané a deti ktoré sa dokážu orientovať vo svete samé.
Pomáhame deťom vnútorné rásť a byť si istý samým sebou.

V našom prostredí: 
 • pracujeme s kvalitným Montessori materiálom
 • vnímame indiviuálne potreby dieťaťa
 • podporujeme individuálnu prácu dieťaťa
 • rozvíjame jazykové zručnosti detí v materinskom jazyku
 • rozvíjame detskú samostatnosť a rešpekt
 • vytvárame slobodný priestor, pričom berieme do úvahy detskú túžbu objavovať, skúmať a pozorovať
 • spolupracujeme s logopédom, špeciálnym pedagógom a psychológom
 • podporujeme zdravý životný štýl
 • vedieme deti k ekologickému spôsobu života
 • budujeme v deťoch pozitívny vzťah k životnému prostrediu
 • vytvárame bilingválne anglické prostredie (poobedia v anglickom jazyku)
 • ponúkame širokú škálu voľnočasových krúžkov
 

K deťom pristupujeme s láskou a rešpektom

  

Referencie

  Nie su žiadne referencie.