Montessori škôlka

Montessori škôlka


Cenník Montessori centrum štvorlístok šk. 2022 - 2024V našej škôlke vytvárame deťom priestor s láskou a rešpektom. Berieme do úvahy osobnosnosť dieťaťa, temperament a senzitívne obdobia, ktoré naši sprievodci vnímajú. Deťom  v priebehu dňa vytvárame dostatočný priestor na prácu s Montessori materiálom, dbáme na časový horizont a vnútorné potreby detí. Deti s materiálom pracujú za stolom alebo na zemi (na koberčekoch). Sprievodca detí sprevádza denným režimom, ponúka im aktivity, robí im prezentácie a v prípade potreby ich usmerňuje a dohliada na prácu, o ktorej si robí poznámky. Montessori materiál v priebehu roka niekoľko krát obmieňame a stále dopĺňame, hlavne v oblasti praktického života. Montessori materiál delíme do jednotlivých oblasti praktického života (presýpanie, lyžicovanie, prelievanie, naberanie, krájanie, umývanie, obliekanie, upratovanie, atď., …), zmyslová výchova, jazyková výchova, hudobná výchova, matematika, príroda a kultúra.Deti sa rešpektujúcim prístupom učia starať o seba samé, nadväzovať vzťahy so svojimi rovesníkmi ako aj s dospelými a okolitým svetom. Rozvíjajú si pohybovú kultúru rôznymi hrami a aktivitami. Pri výučbe využívajú kvalitné Montessori pomôcky. Deti pracujú predovšetkým na rozvoji jemnej motoriky (správny uchop rukou), rozvoji zmyslových skúsenosti (zrakový, hmatový, sluchový, čuchový a chuťový zmysel) a rozvoji hrubej motoriky (správna koordinácia pohybu).

Deti si v pripravenom Montessori prostredí budujú svoje vlastné ja. Pracujú na budovaní svojich vlastných vnútorných potrieb, postavení v spoločnosti. Učia sa orientovať vo svojom vnútornom svete, v okolitom svete bez rodičov. Individuálnou prácou sa snažia dopracovať k maximálnej sústredenosti = polarizácia pozornosti. 

Denná komunikácia prebieha v dvoch jazykoch slovenský a anglický jazyk (poobedný čas) 

Prijímame deti vo veku 3r. +
Prevádzkové hodiny sú od pondelka do piatka v čase od 07:00- 17:00 hod. 
Počas letných školských prázdnin máme posledné dva týždne v auguste škôlku zatvorenú - šk. rok 2024/2025
(počas tohto obdobia sa škôlka pripravuje na nový školský rok a čerpajú sa dovolenky učiteľov)
Počas štátnych sviatkov máme škôlku zatvorenú. 
Obmedzenia šk. rok 2023/2024 : 24.12.2023 - 06.01.2024

 

Organizačné podmienky:
  • Platba sa uskutočňuje vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na základe vystavenej faktúry na mesiac vopred bankovým prevodom.
  • Otváracia doba Štvorlístka je od 07:00 hod. do 17:00 hod. od pondelka do piatka.
  • Školné je  pravidelná platba (12 mesiacov pre daný šk. rok)  a platí sa vždy plná suma bez ohľadu na reálnu účasť dieťaťa v zariadení, v danom mesiaci. 
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.