Materská škola

Materská škola

Prijímame deti vo veku 3r. - 6r. (príp. 7r)
Prevádzkové hodiny sú od pondelka do piatka v čase od 07:00- 17:00 hod. 
Sme otvorení aj počas letných školských prázdnin. 
Počas štátnych sviatkov máme materskú školu zatvorenú. 
Obmedzenia šk. rok 2023/2024 : 23.12.2023 - 12.01.2024

Cenník Montessori centrum štvorlístok šk. r. 2022/2023
 

Organizačné podmienky:
  • Platba sa uskutočňuje vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na základe vystavenej faktúry na mesiac vopred bankovým prevodom.
  • Otváracia doba Materskej školy je od 07:00 hod. do 17:00 hod.
  • Príchod dieťaťa do Materskej školy je do 08:30 hod., neskorší príchod treba oznámiť prostredníctvom sms správy (návšteva lekára, prípadne iný dôvod).
  • Pri chorobe dieťaťa sa za neprítomnosť dieťaťa odrátava stravná jednotka odhlásená včas (do 07:00 hod.).
  • Školné je  pravidelná platba (12 mesiacov pre daný šk. rok)  a platí sa vždy plná suma bez ohľadu na reálnu účasť dieťaťa v zariadení, v danom mesiaci. 
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.