Denný režim

Denný režim

Montessori škôlka štvorlístok

2r. - 6r. (prípadne 7r.)


Deťom v priebehu dňa vytvárame priestor na prácu s Montessori materiálom, dbáme na časový horizont a vnútorné potreby detí. Deti s materiálom pracujú za stolom alebo na zemi (na koberčekoch). Sprievodca detí sprevádza denným režimom, ponúka im aktivity, robí im prezentácie a v prípade potreby ich usmerňuje a dohliada na prácu, o ktorej si robí poznámky. Montessori materiál v priebehu roka niekoľko krát obmieňame a stále dopĺňame. Montessori materiál delíme do jednotlivých oblasti praktického života (presýpanie, lyžicovanie, prelievanie, naberanie, krájanie, umývanie, obliekanie, upratovanie, atď., …), zmyslová výchova, jazyková výchova, hudobná výchova, matematika, príroda a kultúra.

Deti sa rešpektujúcim prístupom učia starať o seba samé, nadväzovať vzťahy so svojimi rovesníkmi ako aj s dospelými a okolitým svetom. Rozvíjajú si pohybovú kultúru rôznymi hrami a aktivitami. Pri výučbe využívajú kvalitné Montessori pomôcky. Deti pracujú predovšetkým na rozvoji jemnej motoriky (správny uchop rukou), rozvoji zmyslových skúsenosti (zrakový, hmatový, sluchový, čuchový a chuťový zmysel) a rozvoji hrubej motoriky (správna koordinácia pohybu).

Denná komunikácia prebieha v dvoch jazykoch slovenský a anglický 


 
Denný režim
06:30 - 08:00
 • ranná družina
 • schádzanie detí (príchod deti)
 • práca s Montessori materiálom
08:00 - 10:00
 • práca s Montessori materiálom 
 • pohybové aktivity
 • tvorivá kreatívna činnosť
07:00 - 10:00                                                                                                    
 • osobná hygiena
 • samostatná príprava desiaty
 
1 skupina detí                                                                      2 skupina detí
09:50 - 10:10                                                                        10:20 - 10:40                                 
 • elipsa                                                                        elipsa                            
10:10 - 11:30                                                                        10:40 – 12:00
 • príprava na pobyt vonku                                          príprava na pobyt vonku
 • pobyt vonku                                                             pobyt vonku
11:30 – 12:00                                                                       12:00 – 12:30
 • osobná hygiena                                                        osobná hygiena
 • obed                                                                          obed

12:00 - 14:20                                                                        12:30 – 14:20
 • príprava na odpočinok                                              príprava na odpočinok
 • odpočinok / kľudový režim                                        odpočinok / kľudový režim
13:00 - 14:00
 • deti od 5r. / 6.r (predškoláci, ktorí plánujú nástup do ZŠ) – individuálna predškolská príprava
14:20 - 14:30
 • zobúdzanie sa, prezliekanie sa
14:30 - 15:00
 • olovrant
15:00 - 16:00
 • poobedne aktivity / afternoon activities
 • poobedné krúžky (v prípade záujmu rodičov)
16:00 - 17:00
 • poobedná družina
 • pobyt vonku (v záhrade)
 • skupinové hry a hrové činnosti
 • postupný odchod detí domov

Deti od 5r. / 6.r (predškoláci, ktorí plánujú nástup do ZŠ) – individuálna predškolská príprava
V súlade s edukačným programom "štvorlístok" sa deti aktívne a individuálne zameriavajú na predškolskú prípravu v slovenskom jazyku. Deti predškolského veku (od 5r.) sa na základe dohovoru s rodičmi individuálne pripravujú na bezproblémové zvládnutie prestupu z materskej školy do základnej školy.


 

 
 
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.