Prečo si vybrať našu škôločku

Prečo si vybrať našu škôločku


Ako inak to pomenovať, ako "škôločka"

-
priestor pre najmenšie deti s veľkým potenciálom.V našej „škôločke“ deti nachádzajú prostredie v ktorom sa starajú predovšetkým samy o seba. Aktivitami praktického života, stolovaním, starostlivosťou o seba samého, svoje okolie a životné prostredie učí detí prispôsobiť sa okolitému svetu.


Vývinové obdobie od 0 - 6 r. v Montessori pedagogicke považujeme za kľúčové vývinové obdobie, tzv.: „základ“ na ktorom budú deti v živote stáť. A práve preto sme vytvorili mini priestor pre deti vo veku cca 2r. - 3r. v ktorom dokážu objavovať veľké veci, samých seba a svet v ktorom žijeme. 

Prijemné a láskou tvorené mini prostredie „škôločky,“ v ktorom deti nadobúdajú zručnosti v oblasti praktického života a vedomosti z oblasti zmyslovej výchovy. Kladieme veľký dôraz na komunikáciu v slovenskom jazyku a pomocou rečových lekcií rozvíjame materinský jazyk u detí. Pohyb a pohybové aktivity sa stali našou dennou rutinou. Tie si deti rozvíjajú buď v pohybovej časti nášho Montessori centra alebo každodenným pobytom na našom priestrannom dvore.


V skupine „škôločky“ je len 10 detí ktoré sprevádza hlavný sprievodca a jeho asistent, ktorý s nimi pracuje. Montessori škôločka je súčasťou dvoch tried materskej škôlky štvorlístok, takže keď sú deti pripravené môžu automaticky prestúpiť do našej skupiny materskej škôlky.

S láskou a veľkým rešpektom vytvorené  príjemné a láskavé prostredie „škôločky“


 

Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.