Čo ešte u nás deti zažijú?

Čo ešte u nás deti zažijú?

 

Stravovanie
V rámci aktivít praktického života si deti pripravujú desiatu samé. Natierajú si chlebík, pripravujú si ovocie a zeleninu a spoločne stolujú.
Touto činnosťou podporujeme samostatnosť, kultúru stolovania, hrubú a jemnú motoriku.

Pohyb
V priebehu dňa deti vykonávajú niekoľko pohybových aktivít. V rannej časti dňa sa deti schádzajú vonku na dvore, kde im je umožnený voľný pohyb. Jazda na kolobežke, vešanie sa na kruhoch alebo skákanie na trampolíne rozvíja u detí hrubú motoriku.
V druhej časti dňa je deťom umožnený aj pohyb v pohybovej miestnosti Montessori centra kde majú k dispozícií triangel, žinenky, balančný polkruh a relaxačné prvky.

Anglický jazyk
Formou pesničiek a básničiek sa deti učia rozlišovať aj základné slová cudzieho jazyka. Deti sa učia tomu, že nielen slovenský jazyk je jediný jazyk vo svete. Deti majú k dispozícií poličku v ktorej sa nachádzajú predmety a pomôcky prezentované deťom v cudzom jazyku (trojstupňová rečová lekcia v cudzom jazyku).

Hudba
Hudba, tóny, melódia a hudobné nástroje sú súčasťou každého jedného dňa v našej „škôločke.“ Rozložíme si koberček a spoločne si zaspievame.

Kreatívne aktivity
Súčasťou prostredia „škôločky“ sú kreatívne aktivity. Deti v denno-dennom kontakte prichádzajú do styku s lepidlami, nožnicami, štetcami, farbami a kriedami. Podporujeme tvorivú činnosť prezentovaním rôznych techník a to ako sa deti pomocou nich vyjadria je úplne na ich voľnej kreativite.

Logopédia
V prípade potreby majú deti možnosť navštevovať nášho interného logopéda.

Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.