Ako to u nás funguje

Ako to u nás funguje


07:30 - 09:00

 • schádzanie detí (príchod detí)
 • socializácia v prostredí materskej školy
 • pohybová činnosť
 • pobyt vonku

08:00 - 11:00 
 • hlavný pracovný blok v Montessori prostredí vrátane desiaty a pobytu na dvore 
 • aktivity (pohybové, relaxačné, čítanie s porozumením, polytechnické zručnosti)
 
11:00 - 11:45
 • pobyt vonku
 
11:45 - 12:30
 • osobná hygiena
 • spoločný obed
 • príprava na odpočinok 
12:30 - 14:30
 • mladšie deti odpočinok, kľudový režim
 • staršie deti - práca v Montessori prostredíčítanie kníh, básničiek, riekaniek, práca s predškolákmi 
 
14:30 - 15:00
 • postupné zobúdzanie sa, prezliekanie
 • osobná hygiena
 • olovrant

15:00 - 17:00
 • popoludňajší pracovný cyklus
 • mimoškolské poobedné aktivity
 • pobyt vonku
 • postupný odchod detí domov

Od šk. r. 2022/2023 je naše detské centrum štvorlístok - škôlka zaradená medzi zariadenia povinného predprimárneho vzdelávania (akreditované zariadenie Ministerstvom školstva vedy a výskumu)

Naši predškoláci  5r. / 6.r (detí s predĺženou školskou dochádzkou) majú u nás zabezpečenú predškolskú prípravu v súlade s programom predprimárneho vzdelávania "štvorlístok".
Deti sa aktívne v priebehu každého dňa zameriavajú na predškolskú prípravu v slovenskom jazyku. 
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.