Krúžky

Krúžky

Štvorlístkáči sa v rámci denného režimu zúčastňujú rôznych krúžkov, ktoré sú pravidelne zaradené do denného režimu.

V našom štvorlístku máme tri skupinky, ktoré nazývame:

Mravčeky (najmladšia skupinka)
Slniečka (stredná skupinka)
Žabky (najstaršia skupinka)

Slniečka a žabky

  • Anglický jazyk - denná komunikácia
  • Hudobno-pohybová výchova + rozcvička - každý deň
  • Detská joga - 2x mesačne
 

Žabky

  • Tvorivé dielne - 2x mesačne
  • Športové krúžky: ospravedlňujeme sa, na tejto časti pracujeme
 

Tieto krúžky nie sú zahrnuté v cene školného

  • Korčuľovanie - týždenný intenzívny kurz v trvaní 5 dní - 1x do roka
  • Plávanie - týždenný intenzívny kurz v trvaní 5 dní - 1x do roka
  • Lyžiarsky výcvik: týždenný intenzívny kurz v trvaní 5dní - 1x do roka

V prípade záujmu rodičov je možné zorganizovať krúžky aj častejšie.