Zábavný detský hotel Štvorlístok

Zábavný detský hotel Štvorlístok

Zábavný detský hotel Štvorlístok sa teší na detičky počas víkendových dní a nocí.
Činnosťou Štvorlístku je zabezpečovať:

  • babysitting v našich zariadeniach (Bratislava - Prievoz, Dunajská Lužná) počas školských prázdnin
  • babysitting v domácnostiach
  • babysitting počas víkendových dní
  • babysitting počas víkendových nocí
  • organizovanie tematických víkendov
 

Babysitting počas školských prázdnin v zariadeniach štvorlístka

(Bratislava - Prievoz, Dunajská Lužná)

Týždenná starostlivosť (pondelok - piatok)
deti vo veku od 1 do 3 rokov: 130,- Eur/1 týždeň
deti vo veku od 3 do 7 rokov: 120,- Eur/1 týždeň
uvedené sumy nezahŕňajú stravnú jednotku: 3.70,- Eur/deň

Babysitting v domácnostiach v rámci Bratislavského kraja a blízkeho okolia

(v rozsahu 8 hodín denne)

Týždenná starostlivosť (pondelok - piatok)
deti vo veku od 1 do 3 rokov: 220,- Eur/1 týždeň
deti vo veku od 3 do 7 rokov: 200,- Eur/1 týždeň

Babysitting počas víkendových dní a nocí v zariadeniach štvorlístka

(Bratislava - Prievoz, Dunajská Lužná)

každá začatá hodina do 17:00 6,- Eur/hodina
každá začatá hodina po 17:00 7,- Eur/hodina
nočný babysitting od 18:00 do 08:00 50,- Eur
  • min. 4 hodiny
  • počas víkendového a nočného babysittingu stravu pre dieťa zabezpečuje rodič (resp. na základe vzájomnej dohody je možné stravu zabezpečiť)
  • nočný babysitting pre deti navštevujúce jasle, alebo škôlku štvorlístok je v sume 30,-/noc (od 18:00 do 08:00)