Denné Montessori centrum

Denné Montessori centrum

Denné Montessori centrum zabezpečuje starostlivosť o deti počas víkendov, školských prázdnin a štátnych sviatkoch

(Bratislava, Dunajská Lužná)

Týždenná starostlivosť (pondelok - piatok)
deti vo veku od 18m. - 3r.: 153,- Eur (vrátane stravy)
deti vo veku 3+ 143,- Eur (vrátane stravy)
Denná starostlivosť
deti vo veku od 18m. - 3r.: 43,- Eur (vrátane stravy)
deti vo veku 3+ 39,- Eur (vrátane stravy)

V cene starostlivosti je zahrnutá práca s Montessori materiálom, krúžky a aktivity daného dňa, príp. výlet, strava (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina, pitný režim) a pracovné pomôcky.