Denné Montessori centrum

Denné Montessori centrum

Denné Montessori centrum zabezpečuje starostlivosť o deti počas letných školských prázdnin.
 

Týždenná starostlivosť (pondelok - piatok)
Deti vo veku 3+  
Týždeň počas letných prázdnin       150,- Eur (vrátane stravy)
Denná starostlivosť
Deti vo veku 3+    
Deň počas letných prázdnin    35,- Eur (vrátane stravy)

V cene starostlivosti je zahrnutá práca s Montessori materiálom, krúžky a aktivity daného dňa, príp. výlet, strava (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina, pitný režim) a pracovné pomôcky.