Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Hľadáme sprievodcu so znalosťu anglického jazyka  / Montessori sprievodcu do našej škôlky v Dunajskej Lužnej 
Pracovná pozícia je vhodná pre osobu, ktorá Montessori pedagogiku vníma ako cestu, ako spôsob vedenia detí, ktorý ma význam. Oceníme už znalosť základných princípov a absolvovanie seminárov z oblasti praktického života a zmyslovej výchovy. Očakávame že učiteľ bude vnímavy, bude akceptovať a podporovať individuálnu prácu dieťaťa a bude v súlade s denným režimom Montessori zariadení.
Pracovná pozícia je vhodná aj pre osobu ktorá ovláda anglický jazyk minimálne na úrovni B2. Od učiteľa očakávame vnímavosť prostredia, akceptovanie individuálnych potrieb dieťaťa, akceptovanie a podporovanie individuálnej práce dieťa. 
Termín nástupu: september
Pracovná doba: 8hod / deň, 4hod/deň 

Znalosť cudzieho jazyka: B2, C1, C2 
Pracovná pozícia: Montessori učiteľ

Hľadáme Montessori učiteľa do našej škôlky v Ružinove 
Pracovná pozícia je vhodná pre osobu, ktorá Montessori pedagogiku vníma ako cestu, ako spôsob vedenia detí, ktorý ma význam. Oceníme už znalosť základných princípov a absolvovanie seminárov z oblasti praktického života a zmyslovej výchovy. Očakávame že učiteľ bude vnímavy, bude akceptovať a podporovať individuálnu prácu dieťaťa a bude v súlade s denným režimom Montessori zariadení.
Termín nástupu: jún - september
Znalosť cudzieho jazyka: vítana


Pracovná pozícia: Učiteľ so znalosťou anglického jazyka / Montessori učiteľ 

Hľadáme Učiteľa so znalosťu anglického jazyka  / Montessori učiteľa do našej škôlky v Dunajskej Lužnej 
Pracovná pozícia je vhodná pre osobu ktorá ovláda anglický jazyk minimálne na úrovni B2. Požadujeme znalosti alebo základny prehľad o princípoch Montessori pedagogiky. Učiteľ by mal byť v súlade s princípmi, mal by byť vnútorne presvedčený, že Montessori škôlka je prostredie v ktorom sa bude cítiť príjemne a naplnený. Montessori svet sa môže stať jeho cestou, môže získať iný pohľad na vzdelávanie. Od učiteľa očakávame vnímavosť prostredia, akceptovanie individuálnych potrieb dieťaťa, akceptovanie a podporovanie individuálnej práce dieťa. 
Termín nástupu: jún - september
Znalosť cudzieho jazyka: B2, C1, C2 

Pracovná pozícia: Gazdinka

Hľadáme gazdinku do nášho zariadenia v Bratislave
Pracovná pozícia je vhodná pre staršiu osobu, prípadne človeka na invalidnom dôchodku,  dôchodku ale taktiež aj pre mamičku na MD alebo osobu ktorá ma záujem si privirobiť. 
Pracovná doba: 10:00 - 13:30 + zastupovanie 
Termín nástupu: september