Súkromná materská škôlka a jasle Márie Montessori

Súkromná materská škôlka a jasle Márie Montessori

Od 01. 05. 2021 Montessori škôlku štvorlístok prevzala Montessori škôlka Vrtuľka

www.dcvrtulka.sk


Súkromné jasle Márie Montessori

 

Súkromná materská škôlka Márie Montessori 3r. - 6r. (príp. 7r.)

V našom Montessori zariadení štvorlístok prijímame deti vo veku od 2r. - do 6r. (v prípade odloženej školskej dochádzky do 7 rokov). Po individuálnom dohovore prijímame aj deti mladšie ako 2r. (na adaptačný poldenný program) nie však mladšie ako 20m.

Dvere nášho Montessori zariadenia štvorlístok sú otvorené každý deň od pondelka do piatka, v čase od 06:30 hod. – 18:30 hod. Sme otvorení každý deň od pondelka do piatka aj počas všetkých školských prázdnin. Výnimkou sú štátne sviatky.

Cenník štvorlístok 2021-2022
 

Organizačné podmienky:
  • Platba sa uskutočňuje vždy do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na základe faktúry na mesiac vopred bankovým prevodom.
  • Otváracia doba štvorlístka je od 06:30 hod. do 18:30 hod.
  • Príchod dieťaťa do štvorlístka je do 08:45 hod., neskorší príchod treba oznámiť prostredníctvom sms správy (návšteva lekára, prípadne iný problém).
  • Pri chorobe dieťaťa sa za neprítomnosť dieťaťa odrátava stravná jednotka odhlásená včas, ktorá bude odpočítaná po ukončení daného mesiaca v mesiaci nasledujúcom vo faktúre zaslanej rodičovi.
  • Stravnú jednotku je možné odhlásiť prostredníctvom sms správy najneskôr do 07:00 v daný deň.
  • Rodičia sú povinní pri odovzdávaní dieťaťa do štvorlístka oboznámiť pedagogický dozor o jeho zdravotnom stave a informovať nás, či dieťa užíva lieky (v prípade ak ich užíva - ide o zdravie a bezpečnosť detí).
  • Rodičia sú povinní oboznámiť pedagogický dozor o alergiách dieťaťa, rovnako ako aj o podozreniach na alergiu.
  • Dieťa je vydané len rodičom, alebo osobám nimi určenými.
  • Ak dieťa v zariadení chýbalo dlhšie ako 5 dní (zo zdravotných dôvodov), musí rodič, alebo zákonný zástupca predložiť písomné prehlásenie, nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné infekčné ochorenie (lekárske potvrdenie/potvrdenie o dezinfekčnosti).
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.