Materská škola a jasle Dunajská Lužná

Materská škola a jasle Dunajská Lužná

V našom štvorlístku máme tri skupinky, ktoré nazývame:

Mravčeky (najmladšia skupinka)
Slniečka (stredná skupinka)
Žabky (najstaršia skupinka)

Naše žabky majú umožnený voľný pohyb v prostredí praktického života, čím môže dôjsť aj k vekovo zmiešanej skupine, ktorá dáva deťom možnosť učiť sa od seba navzájom (mladší od starších, starší od mladších).

Priestory štvorlístka sú každý deň čistené a dezinfikované germicídným UVC žiaričom, čo prispieva k znižovaniu chorobnosti detí. Okrem iného naša čistička vzduchu, pohlcovač prachu a zvlhčovač vzduchu dodáva hlavne v zimných obdobiach deťom čistý vzduch.

Ranné preberanie detí zabezpečuje učiteľka za prítomnosti rodiča, alebo zákonného zástupcu, ktorý dieťa do zariadenia priviedol. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. V prípade, že sa zistia náznaky ochorenia, dieťa môže byť prijaté len na základe odporúčania od ošetrujúceho lekára. V prípade, že sa u dieťaťa v priebehu dňa prejavia známky ochorenia, rodič je telefonicky kontaktovaný. Dieťa je dočasu kým prídu rodičia izolované od ostatných detí.

V našom štvorlístku sú vítané deti vo veku od 10 mesiacov do 4 rokov (v prípade, že dieťa nie prijaté do materskej škôlky, je možné na základe vlastného rozhodnutia rodičov predĺžiť dochádzku). Po individuálnom dohovore prijímame aj detičky mladšie ako 10 mesiacov, nie však mladšie ako 8 mesiacov.

Naši malí, veľkí štvorlístkáči majú možnosť tráviť spolu čas každý deň od pondelka do piatka, v čase od 07:00 do 17:30 a je už len na nich, ako to využijú. O 08:30 hod začíname rozcvičkou, alebo anglickým kútikom. Príchod do zariadenia je vzhľadom na potreby deti prispôsobený na 08:30. Neskoršie ranné príchody sú po dohode možné, ale neodporúčajú sa kvôli narušeniu programu. Všetky obmedzenia, ktoré môžete z našej strany pociťovať, sú len a len v prospech Vašich detí.

Naše dvere sú otvorené denné od pondelka do piatka (okrem víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja). Sme otvorení aj počas všetkých školských prázdnin, a v mesiaci júl a august fungujeme, ako letná školička.
 

Organizačné podmienky:
  • Platba sa uskutočňuje vždy do 25. dňa v kalendárnom mesiaci, na základe faktúry, na mesiac vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti.
  • Otváracia doba štvorlístka je od 07:00 do 17:30 pre bežný poriadok, a je stanovený úmerne veku dieťaťa.
  • Príchod dieťaťa do štvorlístka je do 08:30 hod., neskorší príchod treba oznámiť prostredníctvom sms správy (návšteva lekára, prípadne iný problém).
  • Pri chorobe dieťaťa sa za neprítomnosť dieťaťa odrátava stravná jednotka odhlásená včas, ktorá bude odpočítaná po ukončení daného mesiaca v mesiaci nasledujúcom vo faktúre zaslanej rodičovi.
  • Stravnú jednotku je možné odhlásiť prostredníctvom sms najneskôr do 07:00 v daný deň.
  • Rodičia sú povinní pri odovzdávaní dieťaťa do štvorlístka oboznámiť pedagogický dozor o jeho zdravotnom stave a informovať nás, či dieťa užíva lieky (v prípade ak ich užíva - ide o zdravie a bezpečnosť detí).
  • Rodičia sú povinní oboznámiť pedagogický dozor o alergiách dieťaťa, rovnako ako aj o podozreniach na alergiu.
  • Dieťa je vydané len rodičom, alebo osobám nimi určenými.
  • Ak dieťa v zariadení chýbalo dlhšie ako 5 dní (zo zdravotných dôvodov), musí rodič, alebo zákonný zástupca predložiť písomné prehlásenie, nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené prenosné ochorenie, ktoré sa dokladá lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti.