Priestory

Priestory

Súkromná materská škôlka a jasle štvorlístok sa nachádzajú v rodinnom dome. Jeho súčasťou je krásna, dostatočne veľká a priestranná záhrada, ktorá umožňuje deťom každý deň tráviť čas vonku na vzduchu (ideme von aj keď trošku mrholí). Dobrovoľnou činnosťou detí je starostlivosť o záhradu ako aj o kvetinky, stromy, zeleninu a bylinky. Deti si tak majú možnosť budovať vzťah k prírode a k starostlivosti o niečo, čo im je zverené.

V škôlke sa nachádza jedna herňa plniaca funkciu učebne pre našich najmenších mravčekov a dve učebne, v ktorých prebieha vzdelávacia časť slniečok a žabiek. Vybavenie, ako aj pozemok okolo škôlky štvorlístok, sú špeciálne prispôsobené potrebám detí.

Štvorlístok funguje na základe povolenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a ďalších dôležitých inštitúcií, čo znamená, že Vášmu dieťaťu je zabezpečené vzdelávanie a poznávanie v príjemnom, priateľskom, rodinnom a zároveň aj bezpečnom prostredí.