Zdravá škôlka

Zdravá škôlka

Základom zdravého vývoja dieťaťa je vyvážená kombinácia zdravej stravy a pohybu.
Činnosťou Štvorlístku je zabezpečovať:

Strava

 • strava, ktorú poskytujeme spĺňa predpísané normy v predškolských zariadeniach
 • je pripravovaná každodenne z čerstvých surovín
 • je pestrá a podľa zásad zdravej výživy
 • je bohatá na ovocie a zeleninu (v letných mesiacoch je obohatená o produkty z vlastnej záhradky detí)
 • pitný režim, ktorý sa dodržuje starostlivo a priebežne počas celého dňa pozostáva z čerstvých vôd, čajov, smoothie a čerstvých ovocných štiav odšťavených priamo v zariadení
 • v našich zariadeniach sa nachádza pekárnička chleba, v ktorej si počas týždňa pripravujeme vlastný chlebík
 • dodržiavame princíp sezónnosti, ktorý uplatňujeme pri zostavovaní desiat a olovrantov (leto, jeseň, zima, jar)
 • používame kvalitné suroviny z miestnych trhoch a bio potravín
Strava, ktorú detičkám v našej škôlke a jasličkách poskytujeme pozostáva z desiaty, obedu a olovrantu, vrátane každodenného prísunu ovocia a zeleniny. Pitný režim je dodržiavaný počas celého dňa.

Obedy zabezpečuje firma zameriavajúca sa na dovoz stravy pre predškolské zariadenia a spĺňa všetky predpísané normy.

Pohyb

V našich jasliach a súkromnej škôlky je deťom poskytnutý dostatočný pohyb prostredníctvom každodenných pohybových aktivít a prácou v záhrade detí.
Pohybové aktivity:
 • ranná rozcvička
 • detská joga
 • zumba
 • prechádzky na čerstvom vzduchu
 • každodenný pobyt vonku na vlastnom dvore
 • pobyty v prírode (napr. ZOO, múzeu včelárstva, Bio farma)
Krúžky
 • minifit
 • minigym
 • tanec
 • muzikoterapia
 • plavecký výcvik
 • korčuľovanie
Krúžky nám zabezpečuje OZ Krúžkovo: www.kruzkovo.sk  a OZ Happy kids: www.happykids.sk

Záhradka detí

 • v našich zariadeniach máme ovocnú, zeleninovú a bylinkovú záhradku, ktorej plody sú výsledkom práce detí
 • deti sa učia ako si z malinkého semienka dokážeme vypestovať zeleninu a rôzne bylinky
 • deti sa učia starať o záhradku, čo vzbudzuje u nich záujem o vytvorenie si dobrého vzťahu s prírodu