Zápis

Zápis

Zápis prebieha počas celého roka v prípade voľných miest.
V prípade zápisu dieťaťa do súkromnej škôlky alebo jaslí štvorlístok na obdobie 3. mesiace dopredu a viac, sa uzatvára zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy.
Poplatok za zápisné je v sume 10,- Eur (zahŕňa vystavenie dokumentov potrebných pre prijatie dieťaťa do zariadenia - poplatok sa uhrádza v prvej vystavenej faktúre)
 

Podmienky prijatia

 
  1. Vyplnenie a zaslanie nezáväznej prihlášky na našu adresu info@detske-centrum.sk. Prihlášku do našich prevádzok si môžete stiahnuť TU.
  2. Osobné stretnutie s riaditeľkou zariadenia, kde sa rodič oboznámi s prevádzkovým poriadkom, so systémom fungovania zariadenia, s denným režimom ako aj všetkými činnosťami, aktivitami a krúžkami, ktoré materská škôlka a jasle ponúkajú.
  3. Podpísanie zmluvy o poskytnutí služby a nastavenia individuálneho adaptačného procesu.
 

Dokumenty na stiahnutie: