O nás

O nás

Prečo?

Pre úsmev, pre radosť, pre pozitívnu energiu, ktorú nám deti každý deň odovzdávajú.
Sú dokonalými bytosťami, ktoré nás každý deň učia, ktoré nás každý deň vedú a ukazujú nám, ako krásne sa dá stráviť deň.
 

Preto ...

sme tu, preto robíme našu prácu s láskou, preto lásku odovzdávame a hlavne preto pracujeme s deťmi.
 

Dovoľte nám, aby sme sa Vám predstavili...

Pokoj, kľud a rodinná atmosféra, ktorá u nás prevláda, nám poskytuje úžasnú životnú príležitosť vytvárať prostredie, ktorého výsledkom sú usmievavé, šťastné a samostatné deti. Sídlime v rodinnom dome v dedine uprostred mesta, čo považujeme za kľúčový faktor. Našou prácou sa snažíme deťom odovzdať praktické skúsenosti a poznania, na ktorých môžu v budúcnosti stavať.

Ranné detstvo považujeme za kľúčové a centrálne obdobie pre ich životnú cestu a formovanie osobnosti, a práve preto si myslíme, že je veľmi dôležité, aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí. V spolupráci s rodičmi napomáhame deťom formovať si zdravé korene, ktoré z detí vytvoria fyzicky, emocionálne, mentálne, citovo rozvinuté a charakterové osobnosti.

Naším cieľom je vytvárať inšpiratívne a láskyplné prostredie pre prirodzený a radostný rozvoj detskej osobnosti, podporovať ich prirodzený vývoj opierajúci sa o vlastnú skúsenosť, sebestačnosť, sebadôveru, vzájomný rešpekt a lásku. Zároveň však vedieme deti k samostatnosti a zodpovednosti. Pripravujeme ich na dôležité životné chvíle (napr. vstup do materskej škôlky, vstup do základnej školy), nenásilnou formou sa učia nadväzovať sociálne vzťahy, spoznávať okolitý svet a učia sa rešpektovať seba samých ako aj druhých.

Máme deti, milujeme ich, chceme im dať to najlepšie, a to znamená okrem iného, aj maximálnu starostlivosť, rozumné postoje a dobré vzdelanie.