Súkromná materská škôlka a jasle Štvorlístok Súkromná materská škôlka a jasle Štvorlístok

Súkromná materská škôlka a jasle Štvorlístok

Vitajte,

Súkromná materská škôlka a jasle štvorlístok, prijímajú detičky vo veku od  1 do 6 rokov. Viac ako 7 rokov vytvárame prostredie rodinného typu, v ktorom sa deti cítia ako doma, majú priestor sa prejaviť, realizovať a rozvíjať.

Ranné detstvo považujeme za rozhodujúce obdobie pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa, a práve preto sme sa rozhodli vytvoriť Vaším deťom podnetné a láskavé prostredie rodinného charakteru.
 • máme vlastný edukačný program "štvorlístok", vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprímarné vzdelávanie v materských školách
 • individuálna predškolská príprava (deti od 5rokov) zameraná na nástup dieťaťa do základnej školy
 • ponúkame priateľské a podnetné prostredie rodinného typu
 • podporujeme zdravý životný štýl
 • vedieme deti k ekologickému spôsobu života
 • podieľame sa na enviromentálnych aktivitách
 • budujeme v deťoch pozitívny vzťah k životnému  prostrediu
 • rešpektujeme senzitívne obdobia detí
 • rozvíjame celú osobnosť dieťaťa
 • deťom poskytujeme individuálny prístup a napomáhame im k spoznaniu pozitívnej formy vlastného sebavyjadrenia
 • ponúkame vzdelávanie a výchovu v duchu Montessori pedagogiky
 • ponúkame alternatívny spôsob výučby formou zážitkového vzdelávania
 • ponúkame dvojjazyčné slovensko-anglické prostredie
 • zárobkovo činní rodičia majú možnosť čerpať štátny príspevok prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

Za jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré z nášho pohľadu ovplyvňujú fungovanie škôlky, považujeme spokojnosť našich učiteľov. Dbáme na to, aby boli ich požiadavky, predstavy a záujmy naplnené, keďže vieme, že práve to je predpokladom pozitívneho vplyvu na deti, ktoré im sú zverené. Takýmto spôsobom sa snažíme o vytvorenie stabilného prostredia, ktoré je pre deti veľmi dôležité. Učiteľom poskytujeme priestor na realizáciu svojich tvorivých nápadov pri práci s deťmi rovnako ako aj pri napĺňaní výchovno-vzdelávacieho programu.

V našich zariadeniach štvorlístok si uplatňujeme zásady správneho životného štýlu, ktoré vkladáme do pozornosti deťom formou každodenného pohybu, každodenného cvičenia, športových krúžkov a prechádzok.
 

OTVÁRAME DEŤOM SVET POZNÁVANIA A ŠÍRIME LÁSKU


Referencie

 • Zuzi krásne sa staráte o tie deťúrence, klobúk dole !!!

  Sisa

  22-06-2016 21:25

 • Veľmi sme spokojní so škôločkou. Určite odporúčam.

  Jana

  22-11-2016 09:20

 • Veľmi sa nám páči, sme spokojní. super!

  Martin Eva Jezo

  22-11-2016 09:21

 • Úprimne odporúčam všetkým rodičom, ktorí nehľadajú pre svoje dieťatko len obyčajnú škôlku, ale druhý DOMOV ♥ Malý kolektív, domáce prostredie, pestrý edukačný program, veľký dvor, zdravá strava, skvelí učitelia a predovšetkým usmiate, šťastné deti vždy, keď otvoríte dvere :-)

  Renata H.

  03-09-2018 08:23

 • Veľká vďaka,kolektívu Dun.Lužná.Úžasné pani učiteľky.Náš syn sa do škôlky tešil a bol tam "šťastný".Výborne napredoval.Odporúčame vás.

  Lýdia Križanová

  05-09-2018 00:00