Sme aj na facebook.com Denný program Cenník
Zdravá škôlka
O nás
Fotogaléria
Kontakt
SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA A JASLIČKY
 

Organizujeme detské oslavy

STAŇTE SA FANÚŠIKMI FACEBOOKU
a sledujte nás nepretržite.
(klikni na F vľavo na stránke)

OD 01. 09. 2013 POSKYTUJEME ROZVOZ DETI V MESTSKEJ ČASTI PRIEVOZ GRATIS

Srdečne Vás vítame na stránke súkromnej materskej škôlky a jasličiek štvorlístok

Naša materská škôlka a rozprávkové jasličky vznikli z dôvodu potreby zosúladenia rodinného a pracovného života zamestnaných rodičov. Ranné detstvo považujeme za rozhodujúce obdobie pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa práve preto je dôležité, aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí.

"Vieme, že keď sú šťastné deti, sú spokojní aj rodičia."

Prečo si vybrať práve našu škôlku a jasličky?

 • sme súkromnou materskou škôlkou a jasličkami rodinného typu (detičky sa u nás cítia ako doma)
 • detičkám v našej súkromnej materskej škôlke a jasličkách ponúkame priateľské a podnetné prostredie
 • rešpektujeme senzitívne obdobia detí
 • podporujeme zdravý životný štýl
 • naša materská škôlka a jasličky poskytujú výchovu a vzdelávanie podľa pedagogických princípov Márie Montessoriovej - Montessori pedagogika
 • máme zostavený vlastný školský vzdelávací program, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím a výchovným programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie
 • od septembra 2013 sa zameriavame v našej materskej škôlke a jasličkách štvorlístok na ekovýchovné aktivity v rámci projektu EKOVÝCHOVA
 • zapájame sa do projektu EKOLOGICKÁ STOPA
 • naša materská škôlka a jasličky sa zameriavajú na výučbu anglického jazyka, v ktorom sa u nás komunikuje priebežne počas dňa
 • nie sme žiadny nováčikova, naša súkromná materská škôlka a jasličky úspešne fungujú už viac ako dva roky
 • v našej súkromnej škôlke a jasličkách je poskytnutý individuálny prístup každému dieťatku
 • kolektív škôlky a jasličiek rešpektuje potreby každého dieťatka
 • náš personál je kvalifikovaný tím so zdravotným a pedagogickým vzdelaním, láskavým prístupom a rešpektom a láskou k deťom
 • zárobkovo činní rodičia majú možnosť čerpať štátny príspevk prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (do veku troch rokov dieťaťa)
 • naša súkromná materská škôlka a jasličky na požiadanie rodičov zabezpečujú dopravu
 • prispôsobujeme prevádzkové hodiny podľa Vašich potrieb

Na koho sa tešíme?

Kolektív súkromnej materskej škôlky a rozprávkových jaslí sa teší na deťúrence vo veku od 1 do 6 rokov. Po individuálnom dohovore prijímame aj detičky mladšie ako jeden rok, nie však mladšie ako 10. mesiacov.

Od kedy do kedy sa môžeme stretávať?

PREVÁDZKOVÉ HODINY:

 • prevádzkové hodiny materskej škôlky a jasličiek štvorlístok sú od pondelka do piatka od 06:30 do 17:00
 • prevádzkové hodiny opatrovateľskej služby v detskom centre štvorlístok sú nepretržite (na základe dohody vopred)
 • naša opatrovateľská služba funguje aj počas víkendov a sviatkov
ŠPECIÁLNE BENEFITY

 • Zabezpečujeme dopravu
 • Prispôsobenie prevádzkových hodín podľa Vašich potrieb
 • Zabezpečenie odbornej starostlivosti aj počas víkendu, sviatkov a dňoch štátneho pokoja
 • Zabezpečujeme aj víkendové a nočné opatrovanie
 • Organizujeme príležitostné eventy (napr., narodeninové oslavy)
 • Detské centrum Štvorlístok organizuje rôzne krúžky:
  • anglický jazyk (8 hodín / 40,- €),
  • nemecký jazyk (8 hodín / 40,- €),
  • ekovýchova (2 hodiny / 10,- €),
  • tvorivé dielničky.

Organizačné podmienky

 
Vyrobil: 123design.sk